Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 1. december 2016

 

 

Torsdag den 1. december 2016 kl. 17.00 Svendborg Vandrerhjem.

 

Tilstede: Preben Juhl Rasmussen, Jørn Hansen, Jan Find Petersen, Ove Boenæs, Ib Oldrup, Herdis Linde Jensen, Charlotte Troensegaard, Michael Bisbo, Birgit Sørensen, Niels Kildelund, Jacob Kramer, Anders Jensen, Elise Hansen, Bjarne Abildtrup

 

Afbud: Michael Jensen, Karin Olsen, Bent Pedersen

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden/Eventuelle tilføjelser. – PJR

Beslutning: Dagsorden godkendt

 

 1. Sportsfestival 2017 / PJR /CT

Referat fra styregruppemøde den 21. november 2016.

Beslutning: Fra drøftelsen den 21. nov. Vi vil gerne have Eventkontoret med, DGI bidrager med 40% samt bidrager med en elev i planlægningen, ikke endelig svar på at Svendborg Kommune bidrager med 40% samt ½ eller 1 årsværk, primært projektansættelse med arbejdet. Planlagt møde onsdag 30. november, bl.a. omkring Svendborg Event´s deltagelse blev aflyst på grund af sygdom. Næste møde i Styregruppen derefter 21. december, hvor det forventes at spørgsmålene er afklaret. Der holdes møde med foreningerne onsdag den 18 januar 2017

 

 1. Besøg af DGI/PJR

Kvalificering af Svendborg Kommune som værtsby for Landsstævne-2021.

Den gode nyhed kom den 23. november at Svendborg Kommune er værtsby for L- 2021.

PJR gav tilbagemelding omkring sin deltagelse på dagens forløb. Mødet var godt forberedt og flot gennemført, var i høj grad med til at kvalificere valget af Svendborg som værtsby for LS i 2021. Der er nu udarbejdet aftalegrundlag for landsstævnet mellem DGI og Svendborg Kommune og forberedelserne hertil påbegyndes efter afvikling af landsstævnet i Ålborg i 2017, hvortil Svendborg skal deltage med en delegation.

 

 1. Budget 2017/JFP

Afgørelse fra EBK-udvalget.

Vort høringsbrev samt Golfklubbens høringssvar gav ikke gehør i i EBK-udvalget. Golfklubben skal spare kr.50.000. JFP gav en redegørelse omkring forløbet i sagen. Svendborg Golf Klub har bedt SIS gå ind i sagen. Der arbejdes videre med sagen fra SIS-side.

 

 1. Svendborg Kommunes Idrætspolitik 2017 – 2022/JFP

Hvor er vi nu? Det videre arbejde.

Her er link til Idan analysen – der vil blive afholdt møde med foreningerne om det videre arbejde.

Udmelding kommer fra nedsat arbejdsgruppe til opgaven.

http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/fremtidens-idraetsfaciliteter-i-svendborgkommune/

ef7a6ab8-d4b5-4b81-ba72-a69000e4127e

Beslutning: Selve Idrætspolitikken er færdigtrykt den 15. januar 2017. Omdeles på næste SIS-møde den 16 januar 2017. Præsentation af ideanalysen overfor Idrætsforeningerne er endnu ikke fastsat.

 

 1. Nyt navn til SIS/AJ/PJR

Anders Jensen udarbejder forslag til drøftelse. Tilrettet forslag fremlægges til godkendelse på repræsentantskabsmødet den 16. marts 2017.

Anders arbejder på opgaven, forslag vil blive udsendt til bestyrelsen og præsenteres på næste møde.

 

 1. Nyt fra Kultur og Fritid / EH

EH orienterede omkring årets talentpriser (figurer) hvor skal der findes ny leverandør, Ideudvalget skal være opmærksom på dette, i forbindelse med arbejdet i 2017.

Arbejdet med overdragelse til Bjarne forløber fint, Elise har sidste arbejdsdag fredag den 16. december.

 

 1. Nyt fra FU – PJR/OB

Ansøgning til talentpuljen

Ingen ansøgninger

Alle klubberne skal huske at søge kursustilskud inden den 31. december 2016

2 ansøgninger om medlemskab af SIS – er godkendt

Svendborg Jagtforening

DcH-Svendborg (hundefører)

 

 1. Nyt fra FOU – JFP bl.a.

Der er delt kr. 10.000 ud til dykkerklubben

Fra klubhuspuljen er uddelt ca. kr. 192.000

Undersøgelse er lavet omkring klubbernes brug af UpFrontNet – foreningsdatabase med fonde, der direkte henvender sig til foreningslivet mm.

Sammenholdt af svar fra klubberne har betydet, at Folkeoplysningsudvalget fortsætter i 2017

med dette tilbud til klubberne, udgiften pr. år er kr. 25.000, og betales af udvalget, det er et gratis tilbud til klubber/foreninger.

Kontakt Svendborg Kommune, Kultur og Fritid, Åse Lyhne Skov hvis foreningen endnu ikke er tilmeldt

Sommerferieaktiviteter fortsat i fremgang: 1050 deltog i 2016 mod 985 i 2015

Kort orientering om Svendborg Badmintonhal

 

 1. Nyt fra Eliterådet – NK

Intet nyt

 

 1. Til orientering.

 

INDSTIL EN HOLDKAMMERAT TIL KAMMERATSKABSPRISEN

Er der én, du synes, gør noget særligt på dit hold? Èn der har kampgejst, er en god kammerat og gør noget godt for sammenholdet?

Indstil ham eller hende til Kammeratskabsprisen, som bliver uddelt af Fynske Bank på Sportslørdag den 21. januar 2017, i Odense Idrætshal. Med prisen følger 25.000 kr. til hans eller hendes hold!

Kandidaterne skal være mellem 13 og 18 år.

 

Indstil en kammerat her: link til www.fynskebank.dk/kammeratskabsprisen

 

Indstillingsfristen er den 16. december 2016.

 

 1. Forslag til Mødeplan for 2017

Mandag den 16. januar kl. 17 Tved Boldklub

Tirsdag den 21. februar kl. 17

Repræsentantskabsmøde torsdag den 16. marts kl. 18 – efterfølgende ordinært møde med konstituering.

Onsdag den 19. april kl. 17

Tirsdag den 16. maj kl. 17 Svendborg Golf Klub

Torsdag den 15. juni kl. 17

 

 1. Eventuelt

AJ orienterede omkring nedslidning af kunststofbaner og at der kunne komme forøgede udgifter for klubberne til fremtidig vedligeholdelse.

 

PJR takkede Elise Hansen for det gode samarbejde.

 

Næste møde mandag den 16. januar i Tved Boldklubs lokaler.

 

 

Referat

Ib Oldrup