Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 13.03.17

 Konstituerende møde

 

Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 13. marts 2016 efter Repræsentantskabsmødet

Tilstede: Preben Juhl Rasmussen, Jørn Hansen, Ove Boenæs, Ib Oldrup, Jan Find Petersen, Karin Olsen Charlotte Troensegaard, Michael Bisbo, Niels Kildelund, Jacob Kramer, Birgit Sørensen, Bent Pedersen, Bjarne Abildtrup.

Dagsorden:
1. Jfr. Vedtægter for SIS. § 8. Valg til forretningsudvalg, med følgende.
Preben Juhl Rasmussen – formand
Jørn Hansen – næstformand
Ove Boenæs – kasserer
Ib Oldrup – sekretær
alle er genvalgt.

  1. Ansøgninger til Talentpuljen, godkendt
    Svendborg Motor Cross, Sara deltagelse i VM kr. 15.000,-
  2. Evt.
    Aftalt næste møder:
    0nsdag den 19. april
    og tirsdag den 16. maj i Svendborg Golfklub sammen med Haludvalget

Ib Oldrup