Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 15.06.2022

Referat af bestyrelsesmøde i SIS

i Svendborg golfklub onsdag 15.6.2022 kl. 17.00 – 18.45

Til stedet: Karin Olsen, Rico Busk, Henrik Dyrebjerg, Herdis Linde Jensen, Preben Juhl Rasmussen, Brian Lorenzen, Jacob Kramer, Jens Pedersen, Jan Find Petersen, Charlotte Troensegaard

Afbud: Ove Boenæs, Bente Skytte, Ib Oldrup, Heidi Bruun og Hans Ole Olsen

 1. Formanden bød velkommen og dagsorden blev godkendt
 2. Referat af møde 27.4.2022 blev godkendt
 3. SPULT event i dagene 23. 24 og 25. maj, var en succes og SIS ønsker at det gode samarbejde mellem Sport og Kultur fortsætter.

SIS formand har afholdt møde med formand for Kultur og Fritid, Hanne Ringgaard Møller, og med formanden for FOU, Jan Find Petersen vedr. budget 2023.

Budgetudmeldinger foreligger først 15.8.2022 fra Kultur og Fritidsudvalget

 1. Evaluering af Prisfesten
 2. SIS foreslår at Prisfesten afholdes i Rundbuehallerne, Ollerup Musikefterskole, Ollerup Arena eller i Idrætshallen
 3. Prisfesten bør afholdes i første kvartal af året
 4. SIS foreslår at beslutningsudvalg nedlægges, i stedet inviteres politikere med i fagudvalgene
 5. Kriterier og retningslinjer gennemarbejdes, så de passer til gældende procedure
 6. Trafic-officials korps. Rico Busk undersøger behov hos SIS medlemsforeninger, og kommer med en tilbagemelding på et senere SIS møde
 7. Jan Find orienterede. Kultur og Fritidsudvalget har en lokalpulje, som kan uddeles til projekter indenfor Svendborg Kommune
 8. Der var 3 ansøgninger til talentpuljen.

SG pigeGym minipiger skal til DM, SIS bevilger kr 5520 til transport

Svendborg Sund Sejlklub, 2 både skal til VM i England, der bevilges kr 5000 / sejler, i alt kr 20.000

GOG u. 13 piger skal til uofficielt DM i Hvidovre, SIS bevilger kr 6000 til transport

Talentbegrebet og kriterier for tildeling af midler drøftes på næste SIS møde, bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at komme med forslag forinden.

 1. Nyt fra formanden … har allerede orienteret om aktuelle emner
 2. Nyt fra
 3. FOU v. Jan Find. Der er afsat kr 460.000 til opstart af foreningerne efter corona, der er pt uddelt kr 165.000 til ekstraordinære værnemidler, afspritning mmm
 4. Eliteråd v. Karin Olsen

Team Danmark aftale skal fornyes

SFB kører et pilotprojekt med fodbold i skoletiden i en begrænset periode

 1. Nyt fra administrationen. Der skal ansættes ny chef for Kultur og Fritid, man har entreret med et rekrutteringbureau, forventet ansættelse 1. oktober 2022.
 2. Haludvalg, har drøftet de stigende udgifter til varme /energi
 3. Tennishallen, hvor der ifølge undersøgelser fra Rambøll er nedstyrtningsfare
 4. Evt. Nogle foreninger udtrykte undren over manglende kommunikation med DGI i forbindelse med afvikling af L 2022.
 5. Møderække: 18/8, 12/9, 25/10, og 29/11   2022