Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 18.09.2019

 

 

 

Dagsorden

Intro. Bent Pedersen starter mødet med en kort intro til nye initiativer i BK Rollo.

Christel orienterede om livet i bokseklubben.

AFBUD FRA: Ove, Anders, Lars og Rico

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Ad 1. Dagsorden godkendt, Heidi udpeget til ordstyrer

 1. Opfølgning på tidligere punkter v/Karin Olsen.

Ad 2. Heidi har kontakt til SIKO, Karin følger op på beklædning til bestyrelsen, Jan arbejder fortsat med FB og hjemmeside. På næste FU tages det op, at der skal skrives historier til FB.

 1. Idrætsforum – forslag til nyt netværksforum på udvalgte idrætter v/Jens Myrup Thomsen, Projektleder Svendborg Kommune og BDFL.

– Herunder kort status på arbejdet som BDFL-visionskommune.

Ad 3. Jens Thomsen redegjorde for status på Bevæg dig for livet, og Idrætsforum.

Jens fremlagde handlingsplaner for det kommende år 2020 + forslag til møder med forum for fodboldklubberne.

Materiale fra oplægget er vedhæftet referatet

 

 1. Procedure for godkendelse af lønregnskab aflønning af SPULT projektledere. – Det foreslås at regnskabet fremadrettet forelægges til godkendelse på SIS-repræsentantskabsmøde.

Ad 4. Jan Find redegjorde for regnskabet i SPULT

 1. Status på PRISFESTEN 2019 v/arbejdsgruppen.

Bjarne Abildtrup orienterede om status på Prisfesten, og opfordrede til, at alle forsøger at finde kandidater til priserne.

Arbejdsgruppen lægger meget vægt på, at ALLE hyldes! Det er en fest “for alle”.

 

 1. Nyt puljekatalog til folkeoplysende foreninger v/Jan Find Petersen.

Ad 6. Der er 3 puljer: Foreningspuljen, Udviklingspuljen og en ny: Fokuspuljen. Den nye pulje er eksempelvis brugt ved etablering af E-sport.

Der vil senere oprettes nye puljer.

 

 1. Muligt kursus i værdiskabende bestyrelsesarbejde v/ Jan Find Petersen Læs yderligere: https://iuce.dk/konsulenthus/udvikling-af-vaerdiskabende-bestyrelser.html + vedlagte bilag.

Ad 7. Bjarne Abildtrup udsender datoforslag.

 1. Behandling af ansøgninger til talent- og kursuspulje v/Ove Boenæs.
 • Ansøgninger til talentpuljen er vedhæftet.

Ad 8. Karin gennemgik ansøgningerne, og der blev bevilget 4.800,- til SH (12×400,-), Amanda fra Svendborg Badmintonklub kr. 10.000,-, Sofia Fra Svendborg Badminton klub kr 7.000,- samt 10.000,- til Anne og Caroline Mouritsen, hver, fra Svendborg Badmintonklub.

 • Nyt fra Formanden v/Karin Olsen

Ad 9. Karin orienterede fra et positivt formandsmøde

 • Nyt fra Eliterådet v/Heidi Bruun. Intet nyt. Næste møde 28/10.
 • Nyt fra FOU v/Jan Find Petersen.

Ad 9. Jan Find orienterede om, at sommerferieaktiviteter revideres, så der også kommer tilbud i uge 7 og uge 42.

 • Nyt fra Haludvalget

Ad 9. Charlotte Troensegaard oplyste, at haludvalget har konstitueret sig, med Frank Müller-Bøgh som formand, Bjarne Egebjerg og Kim Nielsen som forretningsudvalg, sammen med formanden.

Ad 9. Bjarne Abildtrup, Kultur og Fritid, orienterede om møde med mountainbike-klubberne, der oplever stor tilgang af medlemmer.

 • Placering af kommende møder.

Ad 9. Mødeplan er udsendt.

 

FREMOVER SKAL AFBUD TIL MØDER SENDES TIL BJARNE ABILDTRUP, CC KARIN OLSEN – MED ET RIMELIGT VARSEL, SÅ MAD KAN AFBESTILLES!!!

 

Referent: Birgit Sørensen