Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 19. maj 2016

 

Torsdag den 19. maj 2016 kl. 17.00 TVEDHALLEN

Til stede: Preben Juhl Rasmussen, Jørn Hansen, Ib Oldrup, Bent Pedersen, Jan Find Petersen, Herdis Linde Jensen, Karin Olsen, Charlotte Troensegaard, Elise Hansen Birgit Sørensen, Anders Jensen, Michael Bisbo, ankom senere Jacob Kramer

Fraværende: Michael Jensen, Ove Boenæs, Jørn Hansen

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
  Beslutning: Dagsorden godkendt
 2. Skab En Succesfuld Forening – med et skræddersyet udviklingsforløb. – JFP
  Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen på FOU-mødet den 28. april og fulgte SIS’s indstilling om frigivelse af 50.000 kr. fra opsparede kursusmidler til foreningsudvikling.
  Arbejdsgruppen holdt møde den 11. maj.
  Beslutning: Godkendt. Flyer laves til hjemmesiden og  forventes klar mandag 23.5, hvor den lægges ud på hjemmesiden. Første 25 foreninger får forløbet gratis og tilmeldingen kan ske fra uge 21 og de første udviklingsforløb forventes påbegyndt  fra august/september måned og fortløbende i 2017.

Koordinering hos Elise Hansen.

 

 1. Venlig-bold for flygtninge i Svendborg – MB/KO/PJR
  Venligboerne ved Josefine Ottesen har henvendt sig for at få hjælp til Venlig-bold, der er et åbent boldspiltilbud til flygtninge tirsdag og fredag fra kl. 16.30 – 19.00 på Ørkildskolen afdeling Byen. Der er nu så mange, at de har brug for hjælp til opgaven – især i forhold til at få de bedste ud i de etablerede boldklubber.
  Der har været afholdt møde med Josefine Ottesen, Michael Bisbo, Karin Olsen og Preben Rasmussen den 10. maj.
  Karin og Michael vil redegøre for mødet.
  Der ønskes en drøftelse af opgaven og de muligheder den giver.
  Beslutning: Udfordringen for klubberne drøftet. Fornyet møde i arbejdsgruppen, Elise Hansen deltager. Der laves oplæg til brug i foreningerne og oplægget forventes præsenteret i juni 2016.
 2. Svendborg Idræts Samvirkes Idrætsfest den 7. juni. – CT/MB/BS/JK
  – festen
  – indstillede til priser
  Arbejdsgruppen har holdt møde den 11. maj.
  Beslutning: Der er indstillet kandidater i alle grupper. Leder- og Foreningsprisen uddeles ved Idrætsfesten og Talentpuljen i forbindelse med sportsfestivallen den 18. juni. Tilmeldte til festen i Rollefælden er pr. 23.05. 154 personer.

 

 1. Nyt fra Sportsfestival JK/PJR
  SIS står for Centrumpladsen hvor der er Idrætsmesse.
  Der opstilles boder til idrætsforeningerne og den enkelte idrætsklub har mulighed for at præsentere sin sport.
  Sidste nyt: Stor interesse for arrangementet, mange aktiviteter – tilmeldt ca. 100 aktiviteter- det er 4 steder det foregår, Ulbølle, Frederiksøen, Idrætscentret, på Centrumpladsen Idrætsmesse med 10 stande hvoraf 1 stand afsættes til SIS. Spisning om aftenen ved Idrætscentret.  Talentprisen uddeles på Centrumpladsen kl. 12,00.

 

 1. Nyt fra Kultur og Fritid – EH
  – Skaterne – forespørgsel på udendørsbane.
  – Markedsføring af Øhavsturisme
  – FC Sydfyn – klubhus Værestedet ved Nymarkskolens fodboldbaner.

Orientering givet

 

 1. Nyt fra FU – PJR

Ansøgning til Talentpuljen:

Thurø Sejlklub, 2 sejlere jolletype 29er                                                  2 x kr. 500,-

PJR inviteret til møde med Idrættens Analyse Institut

samt inviteret til Workshop omkring ansøgning til Værtskabet vedrærende ansøgning om Landsstævne 2021.

 1. Nyt fra FOU – JFP

Udbetaling af medlemstilskud bliver i 2016 kr. 119,- pr. medlem under 25 år

Renovering af klubhuse: Stenstrup Idrætsforening har fået kr. 85.000 til varmeomlægning.

Kr. 50.000,- frigivet fra Kursuspuljen jvfr.punkt 3.

Forslag til Svendborg Kommunes Idrætspolitik 2017-2022 har været til udtalelse i SIS, Folkeoplysningsudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kluturudvalget. Videresendes til offentlig høring uden yderligere kommentarer fra de tre nævnte instanser. Høringsfasen slutter den 17. juni 2016.

 

 

 1. Åbent for tilføjelser

Ingen bemærkninger

 1. Eventuelt

Næste møde mandag den 13. juni 2016 i Kirkeby

 1. Møde med Haludvalget.

Der blev givet en orientering omkring udviklingen i SIS og Haludvalget og nogle af de udfordringer, vi har.
Venlig hilsen
Preben Juhl Rasmussen