Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 19. marts 2018

 

Referat af konstituerende møde umiddelbart efter Repræsentantskabsmødet, Svendborg Rådhus 19. marts 2018.
Til stede: Preben Juhl Rasmussen, Ove Boenæs, Ib Oldrup, Jan Find Petersen, Karin Olsen, Charlotte Troensegaard, Niels Kildelund, Birgit Sørensen, Lars Bohnsen-Hansen, Heidi Bruun, Rico Kusk, Bjarne Abildtrup
Afbud: Jørn Hansen, Jacob Kramer, Bent Pedersen.
Dagsorden:
1. Jvfr. Vedtægter for SIS § 8. Valg til forretningsudvalg.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand Preben Juhl Rasmussen
Næstformand Jørn Hansen
Kasserer Ove Boenæs
Sekretær Ib Oldrup

Charlotte Troensegaard erstatter Herdis L. Jensen i Haludvalget. Her er der møde 21. marts.
2.Orientering fra Kultur- og Fritid v/BA
Seneste nyt. Bevæg dig for livet skal nu til politik behandling.
Kultur og Fritidsafdelingen skal efter sommerferien placeres i Svendborg Idrætscenter.
3. Eventuelt
Næste møde fastsat til 23. april.