Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 22. marts 2016

 

Bestyrelsesmøde i SIS tirsdag den 22. marts 2016 kl. 16,30 på Svendborg Rådhus

 

Til stede: Preben Juhl Rasmussen, Ib Oldrup, Bent Pedersen, Elise Hansen, Niels Kildelund, Anders Jensen, Jan Find Petersen, Ove Boenæs, Jørgen Hansen, Herdis Linde Jensen, Charlotte Troensegaard, Karin Olsen, Michael Bisbo

 

Afbud: Michael Jensen, Jacob Kramer, Birgit Sørensen

 

Dagsorden:

 

1.Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2.Evaluering af Repræsentantskabsmødet

Et godt positivt møde, også godt med det efterfølgende dialogmøde – bred deltagelse af foreninger. Formandsberetningen var præcis og dækkende for aktiviteterne i SIS. Regnskabet vil blive splittet mere op til generalforsamlingen i 2017.

 

  1. Konstituering

Valg af formand              Preben Juhl Rasmussen

Valg af næstformand        Jørgen Hansen.

Valg af kasserer              Ove Boenæs

Valg af sekretær             Ib Oldrup

 

4.Konstituering af underudvalg i Svendborg Idræts Samvirke

Alle er valgt for en 1-årig periode

 

Haludvalg:

Karin Olsen

Herdis Linde Jensen

Suppleant: Birgit Sørensen

 

Aktivitetsudvalg:

Charlotte Troensegaard

Birgit Sørensen

Michael Bisbo

Jakob Kramer

 

Informationsudvalg:

Anders Jensen

Ib Oldrup

Jan Find Petersen

 

Udvalg vedr. Idrætspolitik:

Preben Juhl Rasmussen

Karin Olsen

Birgit Sørensen

 

Foreningsudvikling:

Preben Juhl Rasmussen

Charlotte Troensegaard

Bent Pedersen

 

Idrættens Ønskeliste:

Bestyrelsen

 

Eliteråd:

Niels Kildelund

 

Grønne områder/Fodboldrådet

Michael Jensen

Jørn Hansen

Michael Bisbo

 

SKOLE Lab:

Jan Find Petersen

Suppleant: Jacob Kramer

 

Svendborg Vandrehjem

Ove Boenæs

 

  1. Sportsfestival ansøgning om tilskud kr. 25.000,-

Drøftet i bestyrelsen, SIS slutter op og godkender et tilskud til arrangementet på op til 25.000,-.

 

  1. Ajourføring af hjemmesiden med bestyrelse m.v.

Hjemmesiden vil blive ajourført med ændringer indenfor nærmeste fremtid

 

  1. Fremtidens Idrætsfaciliteter i Svendborg Kommune – idrætsfacilitetsanalyse og udviklingsperspektiver.

Jand Find og Ib havde deltaget i mødet den 15. marts og gav bestyrelsen en orientering.

SIS valgte Anders Jensen og Ib Oldrup til følgegruppen.

 

8.Foreløbige mødedatoer for 2016

         Mandag 18. april                                                                    Tåsinge Hallen

         Torsdag 19. maj m/Haludvalg                                           Tvedhallen

         Mandag 13. juni                                                                       Kirkeby IF´s klublokaler

         Tirsdag 13. september                                                           Svendborg Golfklub

         Tirsdag 11. oktober                                                                 GOG Arena, Gudme

         Tirsdag 8. november                                                              Skårup Kulturcenter       

         Torsdag d 1. december (Julemødet)                                 Svendborg Vandrehjem

 

Husk mødetidspunkt er ændret fra kl. 16,30 til kl. 17,00

          

  1. Nyt fra Kultur og Fritid

Elise arbejder med sommerferieaktiviteter, 14 idrætsforeninger samt spejderne har meldt sig til.

SIS vil gerne høre nyt omkring udviklingen i Sportsakademiet

 

10.Nyt fra Forretningsudvalget

Ansøgninger til Talentpuljen:

Svendborg Sund Sejlklub  1 sejler                                                         kr. 3000,-

Thurø Sejlklub, 2 sejlere                                                                         kr. 5.000,-

Svendborg HK-u 12 piger                                                                       kr. 3.000,-

Ansøgninger fra Motorcrossklubben kommer med på næste møde

 

11.Nyt fra Folkeoplysningsudvalget

Svendborg Badmintonklub har fået kr. 10.000 fra Foreningspuljen

SIS regnskaber skal til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget

 

  1. Åben for tilføjelser

Karin Olsen spurgte ind til vedtægterne for Svendborg Sportsakademi, og evt. afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, hvilket undersøges nærmere af Elise/Preben til næste møde

 

  1. Evt.

Næste møde fastsat til 18. april kl. 17,00 i Tåsingehallen