Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 24.10.2019

REFERAT

 

Bestyrelsesmøde i Sport og Idræt i Svendborg Torsdag den 24. oktober, 2019. kl. 17.00-19.00. Svendborg Gymnastikforenings lokaler, Ryttervej 70, 5700 Svendborg.

Dagsorden

Afbud fra Preben og Lars (sygemeldt). Anders fraværende uden afbud

Intro: Jacob Kramer starter mødet med en kort intro til nye initiativer i SG.

 1. Godkendelse af dagsorden

Bjarne valgt til ordstyrer, og dagsorden godkendt

 

 1. Opfølgning på tidligere punkter v/Karin Olsen

Modtaget mail fra Jan Rask, på vegne af Sydfyns Squash Club og Svendborg Bordtennisklub. Karin sender svar

 

 1. Orientering vedr. Budget 2020 v/Bjarne Abildtrup

Bjarne Abildtrup gennemgik budget forliget, jvf vedhæftet bilag til dagsorden

 

 1. Røgfrit fritidsliv v/Bjarne Abildtrup

Bjarne Abildtrup orienterede om kommunens vision 2030, om røgfrit fritidsliv. Vi havde en bordrunde, hvor input og holdninger blev præsenteret.

FU laver en udtalelse, som sendes til godkendelse på næste bestyrelsesmøde

 

 1. Kort status på PRISFESTEN 2019 v/arbejdsgruppen

Gruppen er klar til fest, og håber at få fuldt hus.

Kommunen har bevilget 15.000,- ekstra til statuetter.

 

 1. Behandling af ansøgninger til talent- og kursuspulje v/Ove Boenæs
 • Ansøgninger til talentpuljen er vedhæftet

Svømmeklubben fik bevilget kr 200×9 i alt 1.800,-

SG Tumbling fik bevilget 4000,-x3 i alt 12.000,-

Der er i år brugt 182.000,- til talentudvikling. Vi får overført kr. 177.000,- årligt fra Svendborg Kommune

 

 1. Eventuelt
 • Nyt fra Formanden v/Karin Olsen

Karin Olsen arbejder på at fastlægge en dato til kursusdag for bestyrelsen

SIS har kontakt til Claudia Mink, med henblik på at lave en aftale for foreningerne, til hjælp med GDPR (persondataforordningen)

SIS sender blomster til Lars Hansen og Preben Juhl Rasmussen, der begge er sygemeldt

SIS har modtaget tilbud om workshop – Tankestrøm. Det skal være mere konkret for at foreningerne kan gøre brug af det

 • Nyt fra Eliterådet v/Heidi Bruun. Intet nyt. Næste møde 28/10.
 • Nyt fra FOU v/Jan Find Petersen.

Puljerne er blevet revideret, og de samles i én folder

 • Nyt fra Haludvalget

Der er afsat 500.000 til elektronisk nøglesystem.

Der er nedsat en arbejdsgruppe til at se på taksterne. Der bliver lavet et nyt oplæg

 • Nyt fra Kultur og Fritid v/Bjarne Abildtrup.

Er gennemgået i tidligere punkter

 • Placering af kommende møder.

FU kommer med et forslag til dato for repræsentantskabsmødet

 

Jacob Kramer udtrykte et ønske om, at vi alle bliver orienteret i forhold til, hvor langt man er i forberedelserne til Landsstævnet.

Det blev besluttet, at leder af L2021, Mikkel, bliver inviteret til næste bestyrelsesmøde

 

Referent: Birgit Sørensen