Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk
Christiansmindevej

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 28.04.2021

Referat af bestyrelsesmøde i SIS 28. april 2021.

Deltagere på Teams:

Karin Olsen, Jacob Kramer, Ib Oldrup, Bente Skytte, Preben Juhl Rasmussen, Martin Dyreberg, Rico Busk, Jan Find Petersen, Jens Myrup Thomsen og Charlotte Troensegaard

Afbud:

Ove Boenæs, Bent Pedersen, Lars B. Hansen, Anders Jensen, Birgit S. Sørensen og Heidi Bruun

 

Mødet indledte med at Martin Brems fra SPULT-to-go orienterede

a.      SPULT-to-go kommer ud til alle skoler i kommunen, Den Åbne Skole, der er 23 tilbud til skolerne

b.      Kulturkaravane fra Møn til Vendsyssel, kommer til Svendborg 26.maj 2021, samarbejde med Josefine Ottesen

c.       ”World Bicycle Day” Cykelfestival 3/6-2021, med udgang fra Svendborg Torv

d.      5700-Summer, ”Bevæg dig- stræk dig- pust ud- oplev !”

e.      ”Smag Svendborg” forsmag på Landsstævne og oplevelser

f.        Katapult, et ungeforløb, skal gerne ende med Børnenes Landsstævne 23-25 maj 2022

 

Mødereferat:

1.      Referat af møde 23.03.2021, godkendt

2.      Dagsorden godkendt

3.      Facilitetsprocessen.

Der er kommet 11 besvarelser. FU sammenfatter svar og sender til bestyrelsen i SIS indenfor de næste dage.

4.      Nyt fra

FOU v Jan Find Petersen.

SIS´s forslag til reviderede retningslinjer for kursuspuljens anvendelse har været behandlet og er blevet godkendt i Folkeoplysningsudvalget på april mødet 2021 og er således gældende fremover.

Motivos markedsføring af foreningsaktiviteter i Svendborg kommune er startet og foreninger anbefales at anvende muligheden.

Midler fra renoveringspuljen er uddelt til to projekter her i foråret. Næste uddeling finder sted med ansøgning 1.oktober 2021.

Medlemstilskud i 2021 bliver 133 kr, i 2020 var det 120 kr. Der har været medlemsnedgang i 2020, grundet covid 19, man forventer medlemmerne vender tilbage i efteråret 2021.

Der er pt 290.000 kr fra kursuspuljen og 140.000 kr fra talentpuljen som ikke er blevet brugt i 2020. Det er FOU`s hensigt, at midlerne skal bruges til at få gang i foreningerne igen.

 

Værestedet Synergien er bevilget tilskud på 162.000 kr indtil udgangen af 2021.

Sommerferieaktiviteter, de ønskede beløb efterkommes. Der er stadig mulighed for at søge midler for aktiviteter i efterårsferien 2021.

Eliterådet, v Heidi Brun, intet nyt

Haludvalget, v. Charlotte Troensegaard, intet nyt

Formanden, v. Karin Olsen:

Ros til ”SPULT-to-go”

Ros til de to konsulenter i Synergien, FU kan udtale sig på SIS vegne vedr. økonomisk tilskud

Fællesmøde med Haludvalget 3.6.2021 kl. 17.00

SIS har næste bestyrelsesmøde 21.6.2021, det overvejes om Repræsentantskabsmødet kan afvikles samme dag, hvis forsamlingsforbuddet lempes til 100 personer

Administrationen, v. Jens Myrup Thomsen

Ny skolehal kommer inden længe til udtalelse i SIS i forbindelse med facilitetsprocessen

Der er afsat 190.000 kr til projekt ”L 2022 Walk” fra HC Andersen puljen

5.      Ansøgninger til talentpuljen, der er ikke modtaget nogle

6.      Evt. der var ikke noget til dette punkt

7.      Næste bestyrelsesmøde 21.06.2021 (evt. Repræsentantskabsmøde ) næste møde i FU 14.06.2021

Charlotte, 28.4.2021