Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 4. december 2018

 

Deltagere: Preben Rasmussen, Jørn Hansen, Ove Boenæs, Ib Oldrup, Heidi Bruun, Jacob Kramer, Karin Olsen, Bent Pedersen, Niels Kildelund, Anders Jensen, Rico Busk, Birgit Sørensen, Charlotte Troensegaard, Lars Hansen, Bjarne Abildtrup, Jan Find Petersen, samt kl. 18,00 deltog vore projektledere Jesper og Martin

 Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser – PJR

 1. Forberedelse til SIS´s repræsentantskabsmøde i 2019 – PJR
 • Fastsættelse af tidspunkt og sted for afvikling – forslag 4/3 i Rådhusets kantine.

Datoen ændret til tirsdag den 5. marts 2019.

 • Forslag til indlæg/foredragsholdere.

Flere emner nævnt og forretningsudvalget arbejdes videre med opgaven.

 

 1. Nyt fra Eliterådet – NK
 • Godkendelse af ny Team Danmark aftale for perioden 2019-2022.

SIS har sendt sit høringssvar med anbefaling. Endelig godkendelse på Eliterådsmødet torsdag den 6.12.

 • Invitation til netværksarrangement 24. nov. ”Kulturel ledelse og fysisk træning, ATK 2.0”.

Blev aflyst og udsat til 23. februar 2019 grundet manglende tilmelding.

 

 1. Nyt fra FUPJR/OB
 • Ansøgninger til talentpuljen. Godkendt

Thurø Sejlklub                                                                                       kr.  4.000

Svendborg SG                                                                                        kr.18.000

Svendborg Badmintonklub                                                                  kr.17.000

Der er udbetalt ca. 140.000 indtil nu for året 2018 fra puljen.

 • Invitation til 40-års jubilæum i Svendborg Taekwondo-klub, 15. dec. 2018 kl. 12,00-15,00. Preben Rasmussen deltager på SIS’s vegne.

Svendborg Idrætshal indbyder til 50-års jubilæumsreception, fredag den 18. januar 2019 kl.15,00-18,00 i hallen. Repræsentanter fra bestyrelsen i SIS deltager.

Thurø Sejlklub er nomineret til Danskernes Idrætspris i Herning, hvor afgørelsen falder i Boxen  den 5. januar 2019.

 

 1. Nyt fra Kultur og FritidBA
 • Forslag om løbende orientering om arbejdet som Team Danmark Elitekommune.

Besøg af medarbejdere fra Sport og Uddannelse en gang årligt og/eller efter behov. SIS ønsker møde efter behov, og mindst én gang årligt. Bjarne koordinerer.

 • Kort orientering vedr. opstart af styregruppe om lokalt samarbejde til L2021.
 • SIS er repræsenteret ved Preben Rasmussen, Jørn Hansen og Ib Oldrup., og Jan Find Petersen deltager fra Folkeoplysningsudvalget. Første møde blev afholdt den 12. november.
 • Status på Svendborg Kommunes idrætspolitik og fokusområder i 2019.

Jfr. Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 3. december, nedsættes en arbejdsgruppe der skal sætte retningslinjer på og håndtering af de indkomne projekter, som samles hvert år inden budgetforhandlingerne.

 • SIS inviteres til en fælles arbejdsgruppe vedr. fremtidige kåringer og prisuddelinger i Svendborg Kommune i begyndelsen af 2019.
 • Der blev orienteret om, at der har været afholdt møde om udfordringer med en brugsaftale vedr. stråhytten ved Svendborg Sports- og Medieefterskole. Parterne er enige om det fremtidige samarbejde og er i dialog herom.

 

 1. Nyt fra FOUJFP

Der er møde onsdag den 12. december.

Revideret udgave af tilskud til folkeoplysende foreninger i Svendborg Kommune vil blive behandlet på mødet.

 

 1. Forslag til mødekalender 2019. Godkendt

 

 1. halvår: 2. halvår:

mandag den 28.01                                                                       tirsdag den 20.08

tirsdag den 19.02                                                                         onsdag den 18.09

tirsdag den  5.03  (Repr. møde)                                                 torsdag den 24.10

tirsdag den 19.03 (Konstituering)                                             mandag den 18.11

onsdag den 03.04                                                                         torsdag den 10.12 (Julemødet)

torsdag den 09.05 (Haludvalg)

mandag den 24.6

 

 1. Eventuelt/Bordet Rundt

 Bent Pedersen orienterede om et projekt, et trænings-/motionsanlæg til 100.000 kr., som BK Rollo har modtaget fondspenge til. Anlægget opsættes bag Midtbyhallen og vil være tilgængelig for alle.

Jacob orienterede omkring udvikling og samarbejde med Wanna Sport og endvidere blev samarbejdet mellem foreninger og den åbne skole nævnt.

Rico gav en orientering omkring udfordringerne i Mountainbikesporten.

 

 1. SPULT 2019 – JFP/CT/IO/JK/PJR (under dette deltog Jesper og Martin)

SIS fik en redegørelse af Martin om de opgaver, der har været med arbejdet med i SPULT og tiltag, der vil blive arbejdet med i 2019.

KATAPULT: Der er søgt fondsmidler til gennemførelse af projektet, som på nuværende tidspunkt ser ud til at omfatte 13-15 deltagere.

Jesper orienterede omkring projekt ”Liv i min by” der er søgt og skaffet midler hertil. Projektet kan således gennemføres.

SPULT er i tæt dialog med DGI og Svendborg Kommune omkring L21.

Samarbejdet med Kulturen og Kulinarisk Sydfyn forløber fint.

Musikskolen afholder et årligt arrangement, der implementeres i Spult 2019.

Idrætsprojekter med arbejdsgrupper blev omtalt som en ønsket model.

Skolernes 6. klasses fællesarrangement om fredagen bliver er del af SPULT i 2019.

Fællesarrangement i samarbejde med Kulturelt samråd blev omtalt.

Lørdagens Spult arrangement vil i 2019 have centrum i Prøveparken ved Svendborg Havn.

Kulturen afholder møde i Borgerforeningen den 15. januar 2019, hvor kulturinteressenterne samles.

Næste møde i styregruppen er den 22. januar 2019.

 

Økonomi + Budget 2019 v/OB+JFP

Budget for 2019 blev gennemgået. Dette er opdelt i 4 hovedområder:

Festivalen generelt, Katapult, ”Det gode liv” og ”Liv i min By”.

Festivalen generelt:

Evt. underskud på 25.000 kr. fjernes fra budgettet og udgifternes reduceres således at resultatet bliver minimum 0 kr.

Styregruppen ansøger SIS om evt. underskudsdækning på 25.000 kr. til Festivalen generelt.

Katapult: Budgettet godkendt.

”Det gode liv”: Budgettet er ikke godkendt. Projektet kan kun godkendes, hvis der skaffes midler til fuld dækning herfor.

”Liv i min by”: Budgettet godkendt.

 

PJR orienterede omkring opgaven med at få tegnet forsikringer som SIS nu skal have som arbejdsgiver:

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring og erhvervsansvarsforsikring. Forsikringerne er efterfølgende tegnet for i alt 2.492 kr. pr. år.

 

Næste møde:

Mandag den 28. januar 2019 kl. 17,00 i Svendborg Idrætshal.

 

Sport og Idræt i Svendborg ønsker en glædelig Jul og godt nytår til alle.