Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i Svendborg Idræts Samvirke den 01.12.2015

 

Bestyrelsesmøde i SIS, tirsdag den 1. december 2015

 

Til stede: Preben Juhl Rasmussen, Ove Boenæs, Ib Oldrup, Bent Pedersen, Jan Find Petersen, Anders Jensen, Herdis Linde Jensen, Jørn Hansen, Charlotte Troensegaard, Niels Kildelund, Elise Hansen, Jakob Kramer, Birgit Sørensen, Karin Olsen.

 

AFBUD: Michael Jensen

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

 

  1. Revision af Idrætspolitik 

JFPProcessen forstsætter, færdig med visioner og formål, grupper i gang med det videre arbejde.

Næste møde den 10. december

 

  1. Idrætsfest 2016 

Idrætslederprisen og Foreningsprisen forventes uddelt i forbindelse med arrangement med Svendborg Kommune og Rottefælden. Talentprisen uddeles ved andet arrangement. Datoen for afholdelse af arrangementet i Rottefælden bliver tirsdag 7/6-2016  – er endelig godkendt. Udvalget arbejder videre.

 

  1. DGI Landsstævne 2021

SIS understøtter projektet og anbefaler til Svendborg Kommune at få tildelt værtsskab for DGI Landsstævnet 2021. Folkeoplysningsudvalget understøtter også projektet.

 

  1. Folkeoplysningspolitik

PJR og JFP orienterede om midtvejsevalueringen af kommunens folkeoplysningspolitik, som havde været til udtalelse i paraplyorganisationerne. SIS bemærmede, at man håbede på en bedre IT-løsning ved booking haller, idet denne ikke er optimal. De afsatte økonomiske rammer til områderne er acceptable, dogmed den bemærkning, at Svendborg Kommune ligger i den sidste tredjedel sammenligned med, hvad andre fynske kommuner anvender pr. indbygger på idræt.

 

6. Idrætsprisen 2015

Prisen er overrakt af DIF v/Niels Nygaard til Svendborg Kommune og SG.

Der er sat en proces i gang for afholdelse af sportsfestival, som ønskes at løbe af sablen i sommeren 2016. DGI er medarrangør. Datoen er fastsat til lørdag 18. juni 2016, der bliver et kick-off arrangement for alle foreninger torsdag den 7. januar, invitation udsendes snarest. Jakob Kramer og Elise Hansen koordinerer invitationerne.

JK orienterede nærmere omkring forberedelsen og status indtil nu. Slogan vil være –bevæg dig for livet.

 

7. Fritidspas

EH -Retningslinjer for tildeling er nu godkendt og foreligger i en pjece indeholdende ansøgningsskema. Til at støtte de unge, er der indledt et samarbejde med hjælpeorganisationerne Foreningen BROEN og Ungdommens Røde Kors. EH gennemgik det fremtidige arbejde med projektet.

Ved besøg i bl.a. klubberne vil der blive orienteret om mulighederne med Fritidspasset.

Lægges på SIS hjemmeside.

 

8. Nyt fra Forretningsudvalget

Ansøgninger til Talentpuljen Godkendt:

Ollerup Gymnastikforening, Nordisk Mesterskab på Island- tildelt 14 gymnaster a kr. 750,-

Lige modtaget ansøgning fra Svendborg Golf Klub, ungdomsspiller Asger Bech er optaget på Talentkursus DGU, program sæsonen 2016  jvfr. træningsoversigt 13 aktiviteter, der gives forhåndstilsagn om kr. 2-4.000 afhængig af den økonomiske oversigt, der skal tilstilles SIS

Uddelt indtil videre fra Talentpuljen for året 2015 ca. kr.115.000

SIS indstiller frivillig Idrætsleder til Sportslørdag i Odense til 23. januar 2016, indstillingsfrist 2/12. SIS emne som repræsentant fra Svendborg er Raymond Christensen fra Bokseklubben Rollo.

SIS formand Peter Bang har meddelt at han trækker sig på Repræsentantskabsmødet.

2 nye foreninger er godkendt af Folkeoplysningsudvalget:

Svendborg Skateforening

Multi Mix Svendborg

 

  1. Nyt fra Forvaltningen

Svendborg Kommune har mistet en Rail fra Skaterbanen, der arbejdes på at Skaterklubben kan få et sted at være (Danmarksvej).

 

  1. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget

Sommerferieaktiviteter – der har været en markant stigning i deltagertallet fra 2014 til 2015 og der er således stadig basis for at fortsætte med at udbyde sommerferieaktiviteter.

 

  1. Åbent for tilføjelser

Der laves nyhedsbrochure først i 2016 som tidligere år, med baggrund i indkaldelse til Repræsentantskabsmødet 2016.

 

  1. Eventuelt

Birgit Sørensen modtog gave i anledning af 60-års fødselsdag

 

Kommende møder:

Torsdag den 21.januar 2016 (NY DATO-flyttet på grund af møde samme dag i Eliterådet)

Tirsdag den 23. februar 2016

Mandag den 14. marts 2016 (Repræsentantskabsmøde)

 

Referat

Ib Oldrup