Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i Svendborg Idræts Samvirke den 13. juni 2016

 

Referat bestyrelsesmødet

Mandag den 13. juni 2016 kl. 17.00 Svendborg Golf Klub

 

Tilstede: Preben Juhl Rasmussen, Ove Boenæs, Ib Oldrup, Jan Find Petersen, Herdis Linde Jensen, Bent Pedersen, Karin Olsen, Charlotte Troensegaard, Elise Hansen, Birgit Sørensen, Jacob Kramer, Niels Kildelund, Michael Bisbo

Fraværende: Jørn Hansen. Michael Jensen, Anders Jensen

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden. – PJR
  Beslutning: Dagsorden godkendt
 2. Sydfyns Squash Center
  FU har afholdt møde med Jan Rask og rådgivet om vedrørende projektet. FU orienterer fra mødet.
  Bilagsmateriale eftersendes

Beslutning: Bilagsmaterialet gennemdrøftet i bestyrelsen.

Skrivelse sendes til Sydfyns Squash Klub, der kan arbejde videre med projektet

 

 1. Evaluering af Idrætsfest den 7. juni 2016
  Beslutning: Aftenens forløb drøftet, bestyrelsen var enige om at aftenen forløb godt, men at der stadig kan ske små justeringer. Arrangementet bør fortsætte på samme måde, med uddeling af idrætspriser og revy.

Årets idrætsleder blev Mette Christoffersen, Thurø Sejlklub

Årets forening blev GOG

 

 1. Nyt fra Sportsfestival JK/PJR
  SIS står for Centrumpladsen hvor der er Idrætsmesse.
  Der opstilles boder til idrætsforeningerne og den enkelte sportsklub har mulighed for at præsentere sin sport.
  Bilag: Betjening af SIS-stadeplads den 18. juni 2016.
  Beslutning: JK orienterede omkring festivallens mange aktiviteter. På Centrumpladsen løber arrangementet fra kl. 10,00-14,00. SIS deltager med stand.

Talentprisen uddeles kl. 12,00 på Centrumpladsen.

De nominerede er:

Niclas og Martin, Svendborg Sund Sejlklub

Lasse Møller, Svendborg Motion og Vægtløftning

Magnus Lindholm, Svendborg Gymnastikforening, Tumbling

 

 1. Svendborg Kommunes Idrætspolitik 2017 – 2022/JFP
  Forslag til Svendborg Idrætspolitik 2017 – 2022 har været til udtalelse i Svendborg Idræts Samvirke, Folkeoplysningsudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget, som alle har anbefalet, at den udsendes i høring så bredt som muligt fra den 23.maj til 17. juni 2016.
  De indkomne Høringssvar vil blive behandlet og idrætspolitikken forventes at blive behandlet og vedtaget i Byrådet den 30. august 2016.
  Der afgives en status på høringen og det videre forløb.
  Beslutning: JFP orienterede omkring forløbet.
 2. Budget 2017/JFP
  Orientering ved Jan Find Petersen.

Regeringens udspil afventes, inden der indkaldes forslag/kommentarer til budget 2017

 1. Foreningsudvikling/JFP
  En status fra arbejdsgruppen.
  – Tilmeldinger pt. fra 4 klubber. Kursusbeskrivelse, tilmelding mm. er udsendt til foreningerne ligesom materialet findes på www.sis-svendborg.dk

 

 1. Nyt fra Kultur og Fritid / EH
  – Bookingsystem,

Der er behov for nyt bookingsystem, det er sendt i udbud til 3 firmaer, svar senest i august

NK foreslog EH, at kommunen skulle overveje at etablere mulighed for strandhåndbold

 

 1. Nyt fra FU – PJR/ OB

Ansøgning til talentpuljen:
– Svendborg Sund Sejlklub, 2 sejlere tildelt 2 x kr. 4.250,00
– Thurø Sejlklub, 2 sejlere tildelt kr. 2 x kr. 3.000,-
– Svendborg Gymnastik Forening, tildelt kr. 3.300,-,

I første halvår er der uddelt ca. kr. 95.000, af årets pulje på kr. 170.000

Lånekassen kører upåklageligt

Møde Vejstrup Efterskole torsdag den 16.juni 15,00 til kl. 16,30. Temaet er Landsstævnet 2021

Formandsmøde i næste uge, mandag den 20.6

Facilitetsundersøgelse møde tirsdag den 21.6 kl. 15,00

 

 1. Nyt fra FOU –
  JP orienterede om udviklingen i forhold til indendørs skaterfaciliteter
 2. Åbent for tilføjelser

-ingen

 1. Eventuelt

Nyt omkring Sportsakademiet. Proces i gang i efteråret, stiftende generalforsamling finder sted i midten af august 2016.  Projektet forventes at starte op fra januar 2017. Der sendes materialer ud inden sommerferien.

 

PJR vil gerne se på muligheden for at finde et tidssvarende navn for Svendborg Idræts Samvirke.  Drøftes på næste møde, således at eventuelle forslag kan tages op på repræsentantskabsmødet i 2017.
Næste møde 15. august kl. 17.00 i Kirkeby

Venlig hilsen
Preben Juhl Rasmussen