Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk
Væltet træ

Referat af repræsentantskabsmødet i SIS – 2022

Repræsentantskabsmøde i Sport og Idræt i Svendborg (SIS)

onsdag d. 30.3.2022 k. 19.00 i Bølgen, Svendborg Idrætscenter.

 

Formanden Karin Olsen bød velkommen, og præsentationsrunde.

Fra SIS: Karin Olsen, Herdis Linde Jensen, Ib Oldrup, Ove Boenæs, Brian Lorenzen, Henrik Dyrebjerg, Jens Pedersen, Rico Busk, Preben Juhl Rasmussen, Bente Skytte, Jacob Kramer, Heidi Bruun, Jan Find Petersen og Charlotte Troensegaard.

Afbud: Hans Ole Olsen

Andre foreninger var repræsenteret: Rollo v. Christel Black, Hesselager forenede boldklubber v. Christian Dirksen, Vester Skerninge tennisklub v. Michael Grube Andersen, Thurø Badmintonklub v. Leif Nielsen, Ollerup Gymnastikforening v. Theis Bavnhøj- Hansen, SG v. Heidi

Fra Kultur og Fritid: Jens Myrup Thomsen og Bjarne Abildtrup

Derudover Peter Bang

1.      Valg af dirigent. Peter Bang blev foreslået og valgt.

Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

2.      Karin Olsen fremlagde bestyrelsens beretning…

Michael Grube Andersen opfordrede til at man husker at tilgodese idrætsfaciliteter overalt i kommunen og efterlyste enkle ansøgningsskemaer.

Beretningen godkendt

3.      Ove Boenæs forelagde det reviderede årsregnskab for 2021.

Regnskabet godkendt

4.      Forslag til kontingent, uændret kr 0 for foreningerne, godkendt

5.      Indkomne forslag, SIS har ikke modtaget forslag

6.      Valg til bestyrelsen

Ove Boenæs, Heidi Bruun, Rico Busk, Jacob Kramer, Jens Pedersen, Hans Ole Olsen og Charlotte Troensegaard på valg, alle villige til genvalg, og der var genvalg til alle.

Som suppleanter valgtes: Theis Bavnhøj-Hansen og Christel Black

7.      Valg af to regnskabskyndige 1. Peter Bang 2. Jørgen Nielsen blev valgt og

og Frank Muller-Bøgh valgt som revisorsuppleant

8.      Evt.

Christel Black ønskede større synlighed af SIS

Charlotte efterlyste en fælles holdning til flygtninge i foreningerne.

Karin Olsen takkede dirigenten for ”God ro og orden”

 

Derefter indlæg fra Bjarne Abildtrup om status for L 2022.