Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af SIS-bestyrelsesmøde den 7. november 2016

 

Mandag den 7. november 2016 kl. 17.00  Skaarup Kulturcenter.

Tilstede: Preben Juhl Rasmussen, Jørn Hansen, Jan Find Petersen, Herdis Linde Jensen, Karin Olsen, Charlotte Troensegaard, Michael Bisbo, Bent Pedersen, Niels Kildelund(mødt 17.30), Jacob Kramer, Elise Hansen, Anders Jensen og Bjarne Abildtrup (Elises afløser)

Fraværende med afbud: Ove Boenæs, Birgit Sørensen, Jacob Kramer, Michael Jensen, Ib Oldrup

 

 

Mandag den 7. november 2016 kl. 17.00  Skaarup Kulturcenter.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden/Eventuelle tilføjelser. – PJR
  Beslutning: Dagsorden godkendt, uden tilføjelser

PJR bød velkommen til Bjarne Abildtrup, der kort præsenterede sig selv:

Cand. mag, har arbejdet ca. 6 måneder i Fåborg-Midtfyn kommune og senest 6 måneder i Familie- og

Uddannelseafd. i Svendborg Kommune.

 1. Wannasport – Opfølgning fra mødet den 11. oktober 2016.
  Beslutning: Fin idé, men ikke nu også prisen (dkk. 60.000 per år) taget i betragtning.

JFP minder også om, at vi skal passe på klubberne, hvis man f.eks kan booke tennisbaner uden af være medlem af en klub.

 1. Sportsfestival 2017 / PJR /CT
  Referat fra styregruppemøde den 28. oktober 2016. (styregruppe: Charlotte, Ib, Elise, Jacob)
  Projektbeskrivelse drøftes herunder det videre arbejde for SIS’s rolle og opgaver.
  Beslutning: Ole Højly er valgt som formand og der arbejdes videre på at skaffe økonomi til at gennemføre Sportsfestival 2017 ( 2016 kostede ca. 275.000) EH mener at kommunen bakker op, da

festivalen er nævnt i ansøgningen vedr. Landsstævnet  2021. Ellers er oplægget mht. økonomi

40% DGI – 40% Svendborg Kommunen – resten evt. diverse fonde

Næste møde i Styregruppen er fredag  18. november 2016.

 1. BEVÆG DIG FOR LIVET – visions-kommune.
  Orientering fra kommunens møde den 4. november.
  Beslutning: Rammer aftales – formålet er at få flere med i foreningerne – (25/50/75)

(se også vedhæftede)

EH mener at en del af finansieringen findes i Social- og Sundhedsafd.

 1. Svendborg Kommunes Idrætspolitik 2017 – 2022/JFP
  Arbejdsgruppen omkring Idrætspolitik 2017 – 2022 har afholdt møde vedr. opstart af handleplaner.
  Orientering herfra og det videre arbejde.
  Beslutning: Politikken er vedtaget og kommer løbende på dagsordenen i SIS i 2017

Handleplaner udleveret på mødet – nye ting er noteret med rødt i notatet.

Link til facilitetsanalyse (MANGLER)

 1. Økonomiske overblik/JFP
  Vedlagt henvendelse fra Svendborg Golf Klub angående påtænkte besparelser.
  Beslutning: Vi godkender Svendborg Golf Klubs indsigelse mod ændring i lokaletilskuddet (p.t 500.000)

JFP gennemgik diverse nøgletal vedr. økonomi i udvalgte foreninger (lokaletilskud/medlemstilskud)

 1. Nyt navn til SIS/AJ/PJR
  Anders Jensen udarbejder forslag til drøftelse.
  Forslag drøftet – Anders udarbejder forslag hvor SIS-logoet bevares
 2. Nyt fra Kultur og Fritid / EH

Intet udover det som har været drøftet under de øvrige punkter

 1. Nyt fra FU – PJR/OB
  Ansøgning til talentpuljen – ingen ansøgninger modtaget
 2. Nyt fra FOU – JFP

Næste møde er 23/11 2016 hvor der bla. skal drøftes tilskud til egne og lejede klubhuse samt lokaler

 1. Nyt fra Eliterådet – NK

 

Indlæg om Svendborg Mentaliteten :

 

Svendborg Mentaliteten
Som en del af samarbejdsaftalen med Team Danmark skal Svendborg Kommune implementere Værdisæt for talentudvikling og sportspsykologi i vores talentudvikling. Det har eliterådet besluttet at gøre igennem et meget stort projekt, vi kalder Svendborg Mentaliteten. Projektet er udviklet sammen med sportspsykologisk konsulent Nicklas Pyrdol, og involverer både Svendborg Sportsakademi, Sportsklasserne, Svendborg Talentcenter – men er samtidig et tilbud til alle klubber i byen.

Projektet tager udgangspunkt i Kristoffer Henriksens forskning i talentudviklingsmiljøer i verdensklasse. Disse verdensklassemiljøer er kendetegnede ved en stærk kultur, hvor den mentale udvikling ligger i de daglige rutiner. Modsat sædvanlig praksis, hvor en konsulent måske kommer på besøg en gang i mellem, men hvor det ikke er implementeret i miljøets hverdag. Med udgangspunkt i Kristoffers forskning, vil Nicklas gennem en lang række workshops involvere ALLE aktører omkring atleterne i Svendborg, og herigennem opbygge en kultur og en mentalitet, der gennemsyrer hele Svendborg – og er med til at skabe HELHED for udøverne. Det er altså ikke kun et talentudviklingsprojekt, men i høj grad også et kulturprojekt.

 

Der afvikles en workshop om måneden frem til sommerferien, og den første workshop blev afviklet i oktober. Der var stor begejstring fra deltagerne, men desværre deltog der ikke ret mange fra klubberne. Det skal gerne blive bedre fremover, og der er derfor brug for at budskabet kommer rundt til alle i klubberne – trænere og ledere mv. De næste to workshops er den 23. november og den 14. december.

 

Links til tilmelding:
23. november: http://www.conferencemanager.dk/svendborgmentaliteten-workshop2

 1. december: http://www.conferencemanager.dk/svendborgmentaliteten-workshop3

 

Og: 

 

Svendborg Sportsakademi

Vi er i gang med optag af deltagere til Svendborg Sportsakademi, som fra januar igangsættes som et pilotprojekt til halv pris, og fra august 2017 er fuldt udrullet.

Formålet med Svendborgs ny akademi er: at koordinere og videreudvikle Danmarks stærkeste og mest bæredygtige talent og uddannelsesmiljø på ungdomsuddannelserne, hvor du kan kombinere sport, uddannelse og ungdomsliv.

Udover fællesskab og talentmiljø tilbyder akademiet:

 • Mentor og trivselskoordinator
 • Morgentræning
 • Svendborg Lab
 • Talentkørekort
 • Koordinering mellem klub, skole og akademi
 • Sundhedsteam

For at komme med skal man:

 • udvise stor motivation og engagement i både sporten og på uddannelsen
 • have en positiv indstilling til livet som talent og eliteidrætsudøver
 • være en del af klubeliten og have et udviklingspotentiale med henblik på national seniorelite
 • have en træningsvolumen på gennemsnitligt 12-15 timer pr. uge inklusiv fysisk træning

 

Det er klubberne, der er medlemmer i Svendborg Sportsakademi. Det betyder, at akademiet, udover at være et konkret tilbud til atleterne, også er et forum for samarbejde på tværs af klubberne. Derfor er der udviklet tre forskellige typer af medlemskaber – A, B og C.
Se mere om klubmedlemsskaber her, hvor man også kan melde sig ind: http://svendborgelite.dk/klubmedlemskab/

Her er link vedr. Svendborg Sportsakademi. De kan sendes rundt til SIS, men må også gerne sendes rundt til alle klubber.

 

https://www.facebook.com/svendborgsportsakademi/

og hjemmesiden http://svendborgelite.dk/svendborg-sportsakademi/ som kan deles på klubbernes egne sider.

 

 1. Forslag til Mødeplan for 2017 – godkendt !
  mandag den 16. januar kl. 17 – i Tved Boldklub, Brændeskovvej 2B
  tirsdag den 21. februar kl. 17
  Repræsentantskabsmøde torsdag den 16. marts kl. 18
  Mandag den 27. marts – ordinært møde med konstituering.
  onsdag den 19. april kl. 17
  tirsdag den 16. maj kl. 17 – i Svendborg Golfklub
  torsdag den 15. juni kl. 17
 2. Eventuelt
  Næste møde med julefrokost 1. december kl. 17 – Svendborg Vandrerhjem

(Festudvalg Charlotte, Birgit & Ove)
Ud over SIS invitation til Peter Bang, Jørgen Nielsen, Kaj Kruse.
DGI besøger Svendborg 11/11 16 i forbindelse med ansøgning om værtsskabet for Landsstævnet 2021.

Preben deltager som formand for SiS i programmet tilrettelagt af Svendborg Kommune.

Således opfattet

 

Michael Bisbo