Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat fra bestyrelsesmøde i SIS den 24.06.19

Bestyrelsesmøde i Sport og Idræt i Svendborg mandag 24.6.2019 i Gudmehallerne

Referat

 

Afbud fra:

Ib Oldrup, Ove Boenæs, Birgit Sørensen og Rico Busk.

 

Som noget nyt, indledte værten Bente Skytte med at fortælle om GOG, bl. a. at det er vigtigt at satse både på bredde og elite.

 

 1. Godkendelse af dagsorden v/ Karin Olsen.

Dagsorden godkendt.

 1. Status på proces om faciliteter til Idræt og bevægelse v/ Bjarne Abildtrup

Alle projekter er sendt videre til politisk beslutning vedr. budget 2020, undtagen spejderprojektet.

Vedr. projekt skøjtebane på Torvet, SIS udtrykker undren over ikke at være blevet hørt.

 1. Status på prisfesten 2019 v/ arbejdsgruppen.

Heidi Bruun orienterede om status.

Der er bevilget 60.000 kr. fra frie kulturmidler, 20.000 fra kommunen, og der er ansøgning hos FOU på 50.000 kr.

Der skal nedsættes en beslutningsjury, bestående af repræsentanter fra Kultur og Fritidsudvalg, SIS 2 fagjury, Kulturens fagjury samt sponsorer.

Fra SIS er valgt Heidi Bruun, Charlotte Troensegaard og evt. Birgit Sørensen.

 1. Ansøgning støtte fra SIS på 20.000 kr til Prisfesten 2019 v/ arbejdsgruppen

Ansøgning bevilget.

Der ønskes fremover puljeoversigt, når der bevilges penge, så vi kan følge med i hvor meget der er brugt / er tilbage.

 1. Præsentation af forslag til etablering af udviklingsforum for diverse idrætter v / Bjarne Abildtrup.

Jens Myrup Thomsen inviteres med til næste møde for at præsentere forslaget.

SPULT skal tænkes ind deri.

 1. Høringssvar vedr. råderetsaftale til etablering af beachhåndboldbane i Tved v/ Bjarne Abildtrup.
 2. Behandling af puljeansøgninger v/ Ove Boenæs

4.000 kr til optimist Valdemar Juul Kristensen, Thurø sejlklub

10.000 kr til Cecilie Kølle, bokseklubben Rollo

Til SBBC, 36 unge under 25 år studietur til Italien 300 kr pr deltager.

 1. Nyt fra Eliterådet v/ Heidi Bruun

Heidi orienterede. Rådet ønsker faste principper for, hvornår der gives afslag til afholdelse af større events.

 

 1. Nyt fra FOU v/ Jan Find Petersen

Jan orienterede om Idrætsforum og Ollerup Gymnastikforenings ønske om budgetudvidelse på 241.000 kr til lokaleleje på Ollerup Gymnastikhøjskole pga. medlemsfremgang og ønske om tilbud af nye aktivitetstilbud.

 1. Nyt fra haludvalg .. intet nyt
 2. Nyt fra Kultur og Fritid v/ Bjarne Abildtrup

Der afholdes fond-raising konference i region Fyn maj 2020.

Anders foreslog at alle medlemmer af SIS kontakter diverse klubber efter aftale, for at informere om SIS.

Svømmeklubben har ikke råd til at afholde stævner i Svendborg svømmeland, da timelejen er 1400 kr. Bjarne tager en snak med Peter Larsen.

 

Nye mødedatoer:

 1. august i Golfklubben
 2. september i Rollo
 3. oktober i SFB
 4. november i SG-huset
 5. december, julefestudvalg