Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat fra Svendborg Idræts Samvirkes Repræsentantskabsmøde 2017

 

Referat af Repræsentantskabsmøde i SIS-Svendborg,
mandag den 13. marts 2017 kl. 18,00 hos Svendborg Kommune
startende med spisning.

Følgende klubber var repræsenteret:
Bokseklubben Rollo
Kirkeby Idrætsforening
Ollerup Gymnastikforening
Oure/Gudme Idrætsforening
SBBC – 2015
Svendborg Bridgeklub
Svendborg Folkedansere
Svendborg Håndboldklub
Svendborg Roklub
Svendborg Senior Idræt
Svendborg Skyttekreds
SG Atletik
Taekwondo
Tved Gymnastik og Idrætsforening
Tåsinge HK
Tåsinge Tennis Klub

 

SIS-bestyrelsen
Preben Rasmussen                                                         Hesselager Fodbold
Jørn Hansen                                                                   Kirkeby
Birgit Schønnemann                                                      Svendborg Senior Idræt
Jacob Kramer                                                                 Svendborg Gymnastikforening
Michael Bisbo                                                                Tved Boldklub
Karin Olsen                                                                    SBBC 2015
Jan Find                                                                          Svendborg Golfklub
Charlotte Troensegaard                                                Svendborg Tennis Klub
Niels Kildelund                                                               GOG
Herdis Linde Jensen                                                       Taekwondo
Ove Boenæs                                                                   Svendborg Sund Sejlklub
Bent Pedersen                                                                Bokseklubben Rollo
Ib Oldrup                                                                        Thurø Sejlklub
Anders Jensen                                                                Lundby Idrætsforening


Svendborg Kommune:
Bjarne Abildtrup
Dorte Nielsen
Linda
Janie Kaae
Lars Erik Hornemann

 

Øvrige:

Kaj Kruuse                                                                                            (dirigent)
Karna Kjeldsen                                                                                     Svendborg Sportsfestival

 

 1. 44 deltagere

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent:

Kaj Kruse valgt til dirigent.

Fra dirigentens side, kom der bemærkning om, at der ikke var tilstillet klubberne dagsorden m.v. inden 8 dage før Repræsentantskabsmødet som vedtægterne foreskriver.  Dirigenten fik forsamlingens accept på, at på trods af dette, kunne Repræsentantskabsmødet fortsætte med punkterne jfr. dagsordenen. SIS har taget dette til efterretning.

 

 1. Formandens beretning:

Formand Preben Juhl Rasmussen aflagde beretning.

 

Beretning v/SIS´s repræsentantskabsmøde, 13. marts 2017.

VELKOMMEN TIL JER ALLE!

 • På SIS´s vegne glæder det mig i aften at kunne byde velkommen til Årets Repræsentantskabsmøde – jeg glæder mig over et pænt fremmøde af jer repræsentanter fra alle foreninger, til bestyrelse, suppleanter og til tillidsfolk fra Svendborg Kommune, Borgmester Lars Erik Hornemann, Viceborgmester Henrik Nielsen, samt til vores gode ansatte på Kultur- & Fritid, Bjarne, Dorte og Åse.
 • Jeg håber vi i aftenens løb kan få en god og konstruktiv debat og drøftelse omkring Idræts- og Foreningslivet i Svendborg Kommune.

 

 

 

Tilbageblik på 2016.

 1. SVENDBORG VALGT SOM VÆRTSBY FOR DGI´s LANDSSTÆVNE I 2021 – STORT TILLYKKE MED DET, TIL SÅVEL SVENDBORG KOMMUNE SOM TIL ALLE FORENINGER OG VORT AKTIVE FORENINGSLIV I SVENDBORG.
 • Som afslutning på min formandsberetning sidste år orienterede jeg om SIS´s høringssvar og indstilling af Svendborg Kommune som værtskommune og medarrangør af DGI´s landsstævne 2021. Bestyrelsen i Svendborg Idræts Samvirke udtrykker sin store opbakning til indstillingen af Svendborg Kommune som værtskommune og medarrangør af DGI ´s landsstævne 2021.
 • Svendborg Idræts Samvirke og medlemsforeningerne herunder vil bidrage og medvirke til at gøre det muligt at gennemføre DGI´s landsstævne i Svendborg i 2021 på bedste vis med god kvalitet og intensitet.
 • I løbet af 2016 blev Svendborg Kommunes indstilling yderligere kvalificeret og selv havde jeg fornøjelsen af at deltage på SIS´s vegne i sidste kvalifikationsmøde med besøg af DGI, fredag den 11. november – og i den forbindelse STOR ROS til borgmester og politikere samt ledende embedsmænd for god forberedelse og fremragende program med udviklingsplan af kommunens idrætsfaciliteter til afvikling af landsstævnet på flere lokationer i byen med udgangspunkt i området omkring Svendborg Vest og Svendborg Idrætscenter – det var rigtig flot og medvirkede helt sikkert til den endelige afgørelse i at Svendborg vandt kapløbet foran Horsens.
 • Sammen kan vi glæde os over, at Svendborg Kommune blev valgt som værtskommune, hvilket blev endelig udmeldt og offentliggjort onsdag 23. november.

Der venter os helt sikkert en stor oplevelse for vore mange foreninger og medlemmer men samtidig også en stor og spændende udfordring for at være med ved afviklingen heraf, forberedelserne påbegyndes så småt til efteråret, når landsstævnet i Ålborg 2017 er færdigafviklet.

 

 1. 2016 – ET MEGET AKTIVT OG TRAVLT FORENINGSÅR FOR SÅVEL OS I SIS SOM VOR SAMARBEJDSPARTNER I FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET.

Ellers kan jeg glæde mig over at se tilbage på 2016 som et meget aktivt men også travlt arbejdsår, såvel for os i Svendborg Idræts Samvirke som vor tætte samarbejdspartner omkring Idrætten i Svendborg Kommune, Folkeoplysningsudvalget.

I Svendborg Idræts Samvirke har vi siden årsmødet i marts 2016 afviklet 11 bestyrelsesmøder – med gode og spændende dagsordener. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til alle i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde, samt til forretningsudvalget, der er med til at forberede mødedagsordenerne, udarbejde indstillinger vedr. diverse ansøgninger til talentpuljen, lånekassen, høringssvar m.v.

STOR TAK til alle for jeres indsats.

 

 1. ANTAL FORENINGER i SIS pr. 31.12.2016:

I alt kan vi nu glæde os over at være 129 foreninger/klubber tilknyttet Svendborg Idræts Samvirke – hvoraf 4 nye er blevet godkendt af FOU og kommet til i årets løb:

 • Svendborg Jagtforening.
 • DCH Svendborg.
 • Multi-Mix.
 • SBBC 2015.

 

 • medlemstilskudslisten fra 2015 repræsenterer de 129 foreninger/klubber i alt 21.312 medlemmer, fordelt med 11.905 under 25 år og 9.407 over 25 år – en fremgang på 578 aktivitetsmedlemmer.

 

 • Stor aktivitet i vore foreninger/klubber bevises også af vore udbetalinger af de puljer, som vi i SIS administrerer på Folkeoplysningsudvalgets vegne.

 

 • TALENTPULJEN:

Udbetaling af tilskud til 124 talenter fra 20 foreninger/klubber. Ove vil i forbindelse med regnskabet fortælle os udbetalingerne fra puljen.

 

 • KURSUSTILSKUD:

Udbetaling til i alt 417 personer fra 50 foreninger/klubber. Ove fortæller om de aktuelle tal herfra. Dertil kommer tilskud fra SIS til nyt kursustiltag med DIF/DGI´s Foreningsudviklingskursus, hvor vi har bevilget kursustilskud til 7 foreninger i 2016.

 

 • STOR TAK for samarbejdet med Folkeoplysningsudvalgt ved formand Jan Find Petersen og Kultur- & Fritidsforvaltningen med dygtige og engagerede med-arbejdere, Elise Hansen, Dorthe Nielsen og Åse Skov, samt til medarbejdere i Sport og Uddannelse, og afdelingen i CETS i Svendborg Idrætscenter.

Vedr. samarbejdet med Kultur og Fritidsafdelingen skal der lyde ros og stor tak for samarbejdet med Elise Hansen, som vi tog en vemodig afsked med ved en god afskedsreception på kommunen fredag 16. december. Elise valgte at gå på pension efter mange års tro tjeneste og god indsats, dels i Egebjerg Kommune og senest i Svendborg Kommune som fritids-konsulent. På posten er hun blevet afløst af Bjarne Abildtrup, som vi byder velkommen og glæder os til samarbejdet med fremadrettet.

 

 • I samme forbindelse skal der også lyde en tak til det politiske niveau, med EBK-udvalget ved formand Henrik Nielsen, samt plandirektør Torben Jørgensen og afdelingsleder Morten Refskou – med hvem vi har et godt samarbejde og afvikler to gode og konstruktive halvårsmøder omkring såvel udvikling som økonomi.

 

 1. NY IDRÆTSPOLITIK FOR SVENDBORG KOMMUNE – vedtaget for perioden 2017-2022.

I forbindelse med sidste års årsmøde kunne jeg fortælle om den på det tidspunkt igangsatte proces omkring arbejdet med revision af Svendborg Kommunes Idrætspolitik for perioden 2017-2022.

Her kan vi nu glæde os over et godt resultat – hvor processen blev afsluttet, således at idrætspolitikken blev endelig vedtaget efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget, via EBK udvalget og herefter endelig godkendt af den samlede kommunalbestyrelse.

Jeg synes vi samlet kan være stolte over et flot resultat – det skyldes ikke mindst et godt og konstruktivt samarbejde af den nedsatte arbejdsgruppe, bestående af 15-20 frivillige foreningsrepræsentanter og dygtigt forarbejde af styregruppen bestående af Jan Find Pedersen fra Folkeoplysningsudvalget og Elise Hansen fra Kultur & Fritid.

Jeg synes, vi fælles er nået frem til en god ramme omkring politikken med en god vision og formål, der rammer bredt for alle aldersgrupper, og fro såvel bredde som elite – i et selvvalgt idrætsmiljø, hvor den enkelte kan udfolde sig forhold til personlige ønsker.

Derudover gælder det mig meget, at der er skabt en rød tråd gennem flere idrætstimer for eleverne på vore folkeskoler, der samtidig gerne skulle give et løft af nye børn og unge til at dyre idræt i vore foreninger og klubber, hvor vi som nævnt i Svendborg Idræts Samvirke, hvor vi p.t. er paraplyorganisation for 129 foreninger/

Klubber bredt i kommunen.

Men der er ingen tvivl om, at der i fremtiden skal være meget fokus på samarbejdet omkring idrætten på skolerne og i foreninger – og ikke kun i de mindste årgange. Derudover har vi også store udfordringer omkring fastholdelse af medlemmerne i teenageårgangene samt hos de yngre årgange hos seniorerne, hvor tilbuddene er mangfoldige, herunder også konkurrencen, bl.a. fra fitnesscentre og medlemmernes ønske om at dyrke individuelt idræt med bl.a. løb og cykling, når det bedst kan passes ind i job og andre fritidstilbud.

NU er idrætspolitikken så revideret og vedtaget for den kommende 5-års periode fra 2017-2022, og såvel SIS som Folkeoplysningsudvalget har besluttet, at det skal være                

en AKTIV IDRÆTSPOLITIK, der i de kommende år skal understøttes og udvikles via handlingsplaner – det vil Jan Find Pedersen fortælle nærmere senere i aften under punktet eventuelt.

 

 1. PRISUDDELING 2016:

Blev igen afviklet i samarbejde med Svendborg Kommune og Rottefælden, den 7.

juni. Vi har tilsyneladende fået skabt en god platform for at hylde vore foreninger og ledere i den forbindelse i gode og festlige rammer i Rottefælden + ved arrangementet at få mulighed for at overvære årets Rottefælderevy – og hvor Jan Schou samtidig fungerer som en professionel konferencier. Ved arrangementet i 2016 deltog ikke færre end 180 af vore forenings- ledere + politikere og repræsentanter fra den kommunale administration – og alt i alt blev det et rigtig godt og succesfuldt arrangement.

Til lederprisen valgtes Mette Christoffersen fra Thurø Sejlklub, blandt 3 nominerede i skarp konkurrence med Herdis Linde Jensen, fra Svendborg Taekwondo Klub og Niels Højgaard Hansen fra GOG/Skakklubben Sydøstfyn.

Til foreningsprisen valgtes GOG Håndbold, foran Thurø Sejlklub og Cykelklubben Team Tåsinge.

Den 3. af vore priser, talentprisen blev overrakt den 18. juni i forbindelse med afvikling af Svendborg Sportsfestival – og her blev Lasse Møller fra Svendborg Motion og Vægtløftning prismodtager foran Niclas og Martin fra Svendborg Sund Sejlklub og Magnus Lindholm fra Svendborg Gymnastikforenings Tumbling afd.

Prisuddelingen i 2017 vil blive planlagt på samme vis, og datoen er i år fastsat til

onsdag 7. juni – i SIS vil vi på ny indbyde vore foreninger/klubber til at deltage og komme med indstillinger af personer til de tre priser her i løbet af april måned –

men som nævnt kan I allerede NU reservere datoen, 7.juni til Årets Idrætsfest.

 

 1. SVENDBORG SPORTSFESTIVAL 2016:

I forbindelse med DIF´s prisoverrækkelse (100.000 kr.) til SG-huset og Svendborg Kommune 2014, der blev overrakt til SG-huset og Svendborg Kommune i 2015,

blev det vedtaget at anvende beløbet til at afvikle Svendborg Sportsfestival.

Der blev nedsat en projektgruppe, bestående af personer fra SG, Fritidsforvaltningen på Svendborg Kommune, DGI og SIS. Formålet var at afvikle en festival for alle aldersgrupper, såvel børn, unge, senior, ældre og hvor alle foreninger kunne byde ind med aktiviteter i maj og juni i alle vore lokalområder, kulminerende med en fælles aktivitetsdag i Svendborg, lørdag 18. juni, fordelt på tre lokationer, dels i og omkring SG-huset/Svendborg Idrætscenter, i midtbyen på Centrumpladsen og med vandaktiviteter på Frederiksøen. Planen var at festivalen skulle tage udgangspunkt i DIF/ DGI´s fælles vision 25/50/75. I relation til planlægningen af arrangementet kunne vi glæde os over et godt samarbejde med DGI, der meldte sig på banen som medarrangør af sportsfestivalen, dels med arbejdskraft og økonomi hertil.

Der skal lyde en stor tak til hjælperne bag arrangementet i 2016, samt ikke mindst til styregruppen bag, Jakob Kramer fra SG, projektleder Jesper Pedersen, samt fra DGI-Fyn, Hans Sørensen og Mathias og til Elise Hansen fra Kultur & Fritid som en god og dygtig tovholder i relation til Svendborg Kommune.

Sportsfestivalen blev en stor succes – Ved sportsfestivalen blev der afviklet ikke færre end 125 aktiviteter fordelt over perioden fra 1. maj til 17. juni, hvilket var nogle flere end de 50, der var sat som målsætning. Den 18. juni var der 27 forskellige aktører, der udbød aktiviteter på dagen og her var målsætningen 15. Det samlede besøgstal på dagen var ca. 2500 besøgende – og målsætningen var jo generelt at foreningen via det opbyggede netværk via samarbejdet skulle få endnu flere til at dyrke idræt i Svendborg Kommune. Generelt blev sportsfestivalen 2016 en så stor succes, at det blev vedtaget at gentage arrangementet i 2017 og 2018, så det også kan pege frem imod landsstævnet 2021 i Svendborg. Jeg vil senere i aften

præsentere jer for den udpegede projektleder for Svendborg Sportsfestival 2017, der så vil fortælle mere omkring forberedelserne til dette års Sportsfestival 2017, herunder det kommende netværksmøde med foreningerne 20. marts.

 

 1. FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I SVENDBORG KOMMUNE.

Beskrivelse af IDAN-analysen. Resultaterne danner datagrundlag for det videre arbejde med idrætspolitikken omkring kommunens idrætsfaciliteter og med mulige fokusområder. I forbindelse med undersøgelsen har der været afholdt interessent-borgermøder, møde med FOU, Haludvalget, SIS og Eliterådet. I undersøgelsen har der bl.a. været fokus på opgørelse til brug af haltimer m.v. Derudover har der været fokus på booking af lokaler, med henblik på at skabe mulighed for at stille idræts- haller til rådighed for den selvorganiserede idræt – og der er fokus på renovering af omklædningsfaciliteter, samt afdækning af behov for ny svømmehal i kommunen.

Generelt er vi sammenlignet med andre kommuner godt dækket ind med idræts-faciliteter pr. indbygger i kommunen – omend nogle af vore områder er bedre dækket end andre.

 

 1. ELITEIDRÆT I SVENDBORG KOMMUNE MED TEAM DANMARK AFTALEN OG TO NYE SPÆNDENDE TILTAG:

Den nye Team Danmark aftale for Svendborg Kommune blev indgået den 1. januar 2015 og gælder frem til den 31. december 2018. Prioriterede idrætsgrene er badminton, håndbold, motocross, svømning og sejlsport. De klubber, der samarbejder med kommune om at tilbyde de prioriterede idrætsgrene er:

GOG Håndbold, Motorcykelklubben Svendborg, Svendborg Badmintonklub, Svendborg Svømmeklub, Svendborg forenede Boldklubber, Thurø Sejlklub og Svendborg Sunds Sejlklub.

 

I forbindelse med Eliteidræt vil jeg nævne to nye spændende tiltag på eliteplan, der fremadrettet gerne skal være med til at understøtte talentarbejdet i vore foreninger og klubber.

Det gælder opstarten på SVENDBORG SPORTSAKADEMI, der efter forberedelse i 2016, netop er skudt i gang med de første deltagere her pr. 1. januar – og ud over mulighed for øget træning for vore talenter i samarbejde med vore to uddannelsesinstitutioner, Svendborg Erhvervsskole og Svendborg Gymnasium også nu arbejdet på andet ben omkring evt. oprettelse af collage for de unge.

Senest kan jeg fortælle om opstart af SVENDBORG MENTALITETEN – der blev igangsat i efteråret 2016. Svendborg Mentaliteten er sidste nye projekt med fokus på sportspsykologi for kommunens talenter og elitesportsudøvere. Det er et projekt, der er åbent for alle klubber i Svendborg og med Nicklas Pyrdol som frontløber. Tak til Eliterådet for samarbejdet og til Niels Kildelund som en vigtig kontaktperson dertil.

 

 1. BUDGET OG ØKONOMI FOR IDRÆTTEN I SVENDBORG KOMMUNE.

Så ingen tvivl om, at der er rigtig god udvikling af idrætten og foreningsarbejdet i Svendborg Kommune – og hvor kommunen også selv bidrager med mange nye spændende tiltag – men det er så også meget vigtigt, at vore politikere er bevidste og klar over, at der også skal tilføres de nødvendige økonomiske midler til området.

 

Derfor var det en stor skuffelse og lidt malurt i bægeret dels for SIS som Folkeoplysningsudvalget, at der pludselig for budget 2017 skulle bespares ca. 1 mio. kroner på området – dels ved reducering i tilskud til lokaleleje og øget tilskud på halleje – samt at en enkelt klub, Svendborg Golfklub skulle beskæres i tilskud, fordi de tilfældigvis fejlagtig var placeret rent organisatorisk. Efter høringssvar fra såvel SIS som Folkeoplysningsudvalget lykkedes det dog i 11. time at få fjernet de pålagte besparelser på Folkeoplysningsudvalgets område på halleje og lokalleje, hvilket var glædeligt men også NØDVENDIGT, såfremt Svendborg ønsker at fremstå som den Idrætskommune, som de ønsker. Desværre blev fastholdt besparelsen på Svendborg Golfklub, som vi på ny har påpeget og anmodet om, at de overflyttes fra EBK til Folkeoplysningsudvalgets område. Det burde NU være sket – men vi har desværre endnu ikke fået det endelige resultatet heraf.

 

 

 

 1. STOR TAK TIL ALLE JER FRIVILLIGE!

Til slut skal der lyde en stor tak for jeres store frivillige indsats i de forskellige foreninger og klubber med et stort udbud af idrætsaktiviteter og tilbud til såvel børn, unge, seniorer og ældre – det er til glæde for alle os, der dyrker idræt og får god motion og på den måde med til at styrke fællesskabet, sammenholdet i alle vore områder af Svendborg Kommune – og så der jeres indsats som træner og leder jo i høj grad med til at reducere kommunens udgifter på det sociale område – så rigtig stor tak for det til jer alle – og til jer der er mødt fem i aften beder jeg jer om at tage hilsener med hjem i jeres foreninger – jeres indsats har utrolig stor betydning.

Vedr. ELITEIDRÆTTEN skal der lyde et STORT TILLYKKE til Svendborg Rabbits og GOG Håndbold – med jeres flotte resultater er i høj grad med til at profilere Svendborg Kommune på bedste vis.

 

 • MANGE SPÆNDENDE OPGAVER OG UDFORDRINGER I SIS I 2017:
 • Fastsættelse af mødeplan for 2017 – kommende møder i april og maj måned.
 • Idrætspolitikken med udmøntning af handleplaner – Jan Find vil orientere om det videre arbejde i den forbindelse.
 • Planlægning af SIS Idrætsfest i Rottefælden med invitation og Prisudd. 7. juni.
 • Forberedelse og planlægning af Svendborg Sportsfestival 2017 (maj/juni).
 • Revision af vedtægter for SIS, herunder nyt navn, der måske er blevet lidt støvet med årene og ikke helt er tidssvarende med udviklingen – nyt logo og nyt navn, hvor samvirke evt. erstattes af noget nyt.

Forslag fra bestyrelsen er Svendborg Idræt, Idrætten i Svendborg – men det kunne også være noget helt andet – så det vil vi arbejde videre med i det kommende år og evt. udskrive en konkurrence blandt vore medlemsforeninger.   

 

——————————————————

 

 • AFSLUTNING!
 • Som afslutning på aftenens program har vi i år valgt at give ordet til Borgmester Lars Erik Hornemann omkring Svendborg Kommunes mål og visioner for idrætsarbejdet i kommunen og samarbejdet m/foreninger/ledere.
 • Derudover vil Jan Find Pedersen, formand for folkeoplysningsudvalget – fortælle omkring budget samt det videre arbejde omkring den vedtagne idrætspolitik.
 • Aftenens sidste programpunkt vil blive oplæg vedr. planlægning af Svendborg Sportsfestival 2017.
 • Tak for ordet. – Hermed det stiller jeg min beretning til diskussion.

 

13.03.2017 / Preben Juhl Rasmussen, formand

 

Herefter beretningen til debat

Jacob Kramer SG gjorde opmærksom på uanset hvilken uddannelse kan man komme ind på Akademiet, og gav yderligere information omkring Sportsakademiet.

Beretningen godkendt.

 

 1. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Regnskaberne gennemgået af Ove Boenæs, med

Driftsregnskab
Regnskab for kursustilskud

Regnskab for talenttilskud

SIS Lånekasses regnskab
med bemærkning om at de underskrevne regnskaber forelå hos ham.

Generalforsamlingen godkendte at der blev udbetalt 2. rate fra Kursuspuljen med ca. kr. 161.000,-.
Alle regnskaber godkendt uden bemærkninger.

 

 1. Forslag til kontingent.
  Der foreslås uændret kontingent på kr. 0,00.

Godkendt uden bemærkninger.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Nyt Logo præsenteret, godkendt i bestyrelsen.

Der er indkommet forslag til nyt navn for SIS:

Svendborg Idræt

Idrætten i Svendborg

Svendborg Idræt Samvirke
Forslag til navn, at navnet kunne indeholde ord som samarbejde, fællesskab.

Punktet kunne ikke komme til afstemning, da der ikke var udsendt information til SIS klubberne inden mødet. I stedet kan klubberne vende tilbage med forslag til nyt navn. Navnet vil blive taget op til afstemning på næste års Repræsentantskabsmøde.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg i 2017

Ib Oldrup

Jørn Hansen

Karin Olsen

Niels Kildelund

Anders Jensen

Bent Pedersen

Preben Juhl Rasmussen

Alle er villig til genvalg.

Ingen modkandidater, alle er derfor valgt for en ny 2-årig periode

 

 1. Valg af 2 regnskabskyndige personer som revisor og 1 suppleant

Som revisor valgt

    Peter Bang

    Jørgen Nielsen

Som suppleant valgt

    Frank Müller-Bøgh

 

 1. Under evt.

Ingen bemærkninger

 

Generalforsamlingen slut ca. kl. 20,00 herefter indlæg.

1.

Borgmester Lars Erik Hornemann, takkede og redegjorde for det fællesarbejde der udvises fra alles sider for at skabe et godt fælles Idrætsmiljø i Svendborg, der er mange ønsker indenfor de økonomiske rammer, og der er bred opbakning blandt politikerne i Svendborg Kommune for udvikling i Idrætten. Gav sin vinkel på det forsatte idrætsarbejde mod Landsstævnet 2021, med den udvikling der er sket og med de udfordringer det giver.

2.

Idrætspolitiken 2017-21 er færdig og Jan Find Petersen gav indspark omkring indholdet i Idrætspolitiken, med de muligheder det giver for Idrættens fremtid i Svendborg Kommune,

IDAanalysen og impulsen på Idrætten i Svendborg og med Focus på faciliteter. Gennemgik og kom med kommentarer til tallene i Idrættens budget.

 

3.

Sportsfestivalen 2017.

Karna Kjeldsen, nyansat projektleder på Sportsfestivalen og Jacob Kramer SG gav til sidst information med tilbageblik fra året 2016 med Sportsfestival og de muligheder det giver for klubberne/idrætten ved at tage del i arrangementet her i 2017.

 

Slut ca. kl. 21,10.

 

Referat

Ib Oldrup