Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Repræsentantskabsmøde i SIS

 

Invitation til repræsentantskabsmøde i Sport og Idræt i Svendborg(SIS)

Sæt kryds i kalenderen mandag den 16. marts 2020 kl.18.00-20.30. Mødet afholdes i kantinen på Rådhuset i Svendborg, Ramsherred 5, 5700 Svendborg. Kantinen ligger på 3. sal. Benyt indgang C fra Rådhusgården eller Ramsherred.

Til jer til mødet via denne tilmeldingsblanket. Der er frist for tilmelding er mandag den 9.marts.

Repræsentantskabsmødet indledes med spisning fra kl.18.00-18.30. Af hensyn til madbestilling og fordeling af stemmesedler ved tilfælde af kampvalg, bedes I tilmelde jer.

Umiddelbart efter den formelle del af repræsentantskabsmødet, vil der være et indlæg fra Borgmester i Svendborg Kommune Bo Hansen, info fra DGI Fyn om, hvordan man som forening kan være frivillig under Landsstævnet og en præsentation af arbejdet med SPULT – Svendborg Sports- og Kulturfestival.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Forslag til kontingent.
5. Behandling af mulige indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af to regnskabskyndige personer som revisor og 1 suppleant
8. Eventuelt
Valg af 8 medlemmer for 2 år.
På valg er:
· Birgit Schönnemann Sørensen, Ollerup Gymnastikforening(villig til genvalg)
· Heidi Bruun, Tåsinge fB (villig til genvalg)
· Rico Busk, Svendborg Mountainbike Klub(villig til genvalg)
· Charlotte Troensegaard, Svendborg Tennisklub(villig til genvalg)
· Ove Boenæs, Svendborg Sund Sejlklub (villig til genvalg)
· Bent Pedersen, BK Rollo (ikke villig til genvalg)
· Lars Bohnzen Hansen, SFB(ikke afklaret)
· Jacob Kramer, Svendborg Gymnastikforening(ikke afklaret)
Valg af 2 regnskabskyndige revisorer: og 1 suppleant:
På valg er:
· Peter Bang og Jørgen Nielsen (villig til genvalg)
Revisorsuppleant:
· Frank Müller-Bøgh(villig til genvalg)
Valg af 2 suppleanter for 1 år:
På valg er:
· Herdis L. Jensen, Svendborg Taekwondo Klub(ikke villig til genvalg)
· Theis Bavnhøj Hansen, Ollerup Gymnastikforening(villig til genvalg)
Program for resten af aftenen
· Indlæg fra Borgmester i Svendborg Kommune v/Bo Hansen.
· Info fra DGI Fyn om, hvordan man som forening kan være frivillig under Landsstævnet i 2021 v/Jesper Larsson ansvarlig for rekruttering af frivillige til L2021
· Præsentation af arbejdet med SPULT – Svendborg Sports- og Kulturfestival. v/Jesper Brems, Projektleder for SPULT

Vedlagt er driftsregnskabet fra 2019 og et eksemplar at SIS’s vedtægter.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i ”Sport og Idræt i Svendborg” og formand Karin Olsen