Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Repræsentantskabsmøde i Svendborg Idræts Samvirke

 

 

 

Der indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde,

Mandag 13. marts 2017 kl. 18,00 på Svendborg Rådhus i kantinen – indgang C, 4.sal

Program:

Kl. 18,00-19,00  spisning

Kl. 19,00-20,00 repræsentantskabsmøde

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Forslag til kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag: Godkendelse af forslag til nyt navn.
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af 2 regnskabskyndige personer som revisorer og 1 suppleant.
  8. Eventuelt

Kl. 20,00-21,00 

Information om Idrætspolitik, Idrættens budget og Svendborg Sportsfestival 2017.

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes tilmelding ske til kontakt@sis-svendborg.dk, senest mandag 6. marts 2017.

                                            Med venlig hilsen

                      Bestyrelsen Svendborg Idræts-Samvirke