Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Talentpuljen

For børn og unge under 25 år

SIS Talentpulje er skabt som et økonomisk tilbud til de mest talentfulde unge aktive, hvor SIS i samspil med de aktive/træner/klub forsøger at optimere på den idrætslige udvikling, så man sammen arbejder hen mod opfyldelse af den aktives fulde potentiale.

Puljen henvender sig til børn og unge under 25 år og talentet eller talenterne skal kontinuerligt vise, at den udvikler og muliggør  deltagelse i nationale eller internationale mesterskaber.

Anne Lolk i sin kajak

Anne Lolk er en af mange idrætsudøver, som har modtaget støtte fra Talentudviklingspuljen.
Hun er verdensmester i 2006, 2007, 2008 og 2009

Sådan kommer man i betragtning til støtte

  • # Ansøgning fremsendes af klubben/foreningen.
  • # Ansøgningen skal beskrive ansøgerens aktuelle idrætslige formåen og status og indeholde omtale af den forestående aktivitet og hvilken mulighed, der ved deltagelse er for at opnå forbedrede resultater. Endvidere om der er tale om træning/forberedelse eller konkurrence.
  • # Ansøgningen skal vedlægges budget herunder opdelt i deltagelse, transport, ophold, forplejning og evt. andre udgifter. /klubbens seneste regnskab kan evt. vedlægges.
  • Ansøgningen fremsendes til SIS´s kasserer.  ansøgningsformular findes på SIS hjemmeside under: skemaer og andet -> ansøgningsskema og info…..
  • # Efter SIS behandling af ansøgningen fremsendes svar/tilsagn til klubben og endelig udbetaling sker efter fremsendelse af dokumentation for deltagelse og afholde udgifter til  SIS´s kasserer. Der kan ske reduktion i tilsagte støtte hvis grundlaget for støtte er ændret.

# Støtten udbetales til/overføres til klubben/foreningen.

# Ansøgningen skal være fremsendt til SIS inden deltagelse eller inden projektet starter.
Kun i ganske særlige tilfælde kan ansøgningen imødekommes – hvis den fremsendes efter deltagelsen eller projekt afslutning

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 27. august 2013