Talentpuljen

SIS modtager årligt et beløb fra Folkeoplysningsudvalget til talentudvikling af børn og unge under 25 år.

Midlerne kan søges efter retningslinjer, der er præciseret i vejledningen, som du finder her:

Talentpuljen, retningslinjer

Talentpuljen, ansøgningskema